Contactos

Consejo de redacción

Dr. Jaime Carrascosa Alí­s, Profesor de Educación Secundaria (Valencia), España

Dr. Carles Furió, Departament de Didàctica de les Ciències, Universitat de València, España

Dra. Susana García Barros, Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais, Universidade da Coruña, Asociación Española de Profesores e Investigadores de Didáctica de las Ciencias Experimentales (APICE), España

Dra. María José Gil Quilez, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza, España

Dr. Julià Hinojosa Lobato, Profesor de Educación Secundaria (Barcelona), España

Dra. Merce Junyent Pubill, Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, Universitat Autònoma de Barcelona, España

Dra. Anna Marbà-Tallada, Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, Universitat Autònoma de Barcelona, España

Dr. Tomás Ortega, Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Valladolid, España

Dra. Núria Planas, Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, Universitat Autònoma de Barcelona, España

Dr. Jordi Solbes Matarredona, Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals, Universitat de València, España