Educar a favor d'una nova cultura ambiental de l'aigua

Alba Castelltort (acastel6@gmail.com)
Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, Universitat Autònoma de Barcelona
enero, 2016
Texto completo (sitio externo)
 

Resumen

Aquest treball identifica i analitza les condicions i les activitats que contribueixen a la formació d'una nova cultura ambiental de l'aigua en l'alumnat de primària i en els estudiants del Grau d’Educació Primària. Els resultats obtinguts han permès identificar els aspectes que cal incloure o revisar de les programacions per tal que, des de l'escola, s'afavoreixi una competència per actuar a favor de la conservació dels recursos hídrics que tingui en compte els reptes de futur que es plantegen en el marc de l’actual crisis ambiental de l’aigua. Una de les propostes didàctiques que han emergit d’aquesta recerca són els mapes d'idees i les propostes de progressió que pretenen ser d’utilitat al professorat a l’hora de planificar activitats que afavoreixin un tractament de la qüestió de l’aigua des d’una doble perspectiva científica i ambiental.